Saturday, 13 February 2016

மரண அறிவித்தல் வித்துவசிங்கம் கமலாம்பிகை
மரண அறிவித்தல் 
 பாரதி சமூகத்தினை சார்ந்த வித்துவசிங்கம் கமலாம்பிகை அவர்கள் 12-02-2016 அன்று நீர்வேலியில் காலமானார்.அன்னாரின் இறுதிக் கிரியைகள் 13-02-2016, சனி பி.ப. 1.00 மணியளவில் நீர்வேலியில் நடைபெறும்.